August Šenoa
  Gradio Sam Čudan Grad
Label: Jugoton
Cat#: LSY-63311
Condition: Near Mint (NM or M-)
Sleeve condition: Near Mint (NM or M-)
Format: LP
Country: Yugoslavia
Year: 1989
Genre: Non-Music
 • A1 - Zelenila Se Gora, Trepti Lišće
 • A2 - Gradio Sam Čudan Grad
 • A3 - Divlji Konjic Mi Je Duša
 • A4 - Čito Sam U Starih Knjiga
 • A5 - Kao Zvijezde Sa Plavetnog Neba
 • A6 - Jezero Su Tvoje Oči
 • A7 - Bila Večer Tija
 • A8 - Oj Vi Magle, Bijele Magle
 • A9 - Bilo Vam Je Ne Znam Kada
 • A10 - Dajte Mi Čašu, Vrije Mi Krv
 • A11 - Sklopila Je Trepavke Svilene
 • A12 - O Ljubavi! Ti Kaplja Rose Jesi
 • A13 - Čuj, Kako Urla Ljuta Bura
 • A14 - Lagunom Lebdi Mir
 • A15 - Bje Pokladno Jutro, Još Pamtim I Sad
 • A16 - Veni, Cvijete, Veni, Veni!
 • A17 - Sva Ću Zvona Skupit Mnogobrojna
 • A18 - Posrknuo Sam Umlja Breme Cijelo
 • B1 - Oj, Budi Svoj! Ta Stvoren Jesi Čitav
 • B2 - Galebak Bijeli Savi Krila
 • B3 - Po Cijelom Kraju Na Sto Milja
 • B4 - Baš Me Snašla Želja Smjela
 • B5 - Na Mramor-Hramu Dršće Žar
 • B6 - Ah, Katkad Mi Je Bilo...
 • B7 - O Ti, Dušo Moje Duše!